Abren proceso a sacerdote vinculado a homicidio de Leonardo Avendaño